Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

KẾT QUẢ XẾP HẠNG ĐỐI SÁNH UPM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


STT

Tên chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận

 

Năm 2022

 

1

CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học

tại đây

2

CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Sư phạm Ngữ văn

tại đây