Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Hội nghị cán bộ chủ chốt phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28 tháng 6 năm 2022, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức 02 Hội nghị cán bộ chủ chốt phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Hội nghị có: PGS,TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng, phó các đơn vị; Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ; Phó Giáo sư; Tiến sĩ; Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính; Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính.

PGS, TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị

Chủ trì Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng quán triệt mục đích, nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào quy hoạch Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời giới thiệu những điểm mới trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ khẳng định công tác quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cán bộ cho việc bổ nhiệm, bố trí nhân sự. Yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ nhu cầu, nhiệm vụ chính trị và thực tế của đội ngũ; phải căn cứ vào nhu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn để xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn; cán bộ trong quy hoạch phải là những nhân sự có triển vọng đảm nhận chức danh quy hoạch.

Cán bộ chủ chốt bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch tại Hội nghị

Hội nghị tiến hành thảo luận, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định, căn cứ kết quả thực hiện quy trình giới thiệu, thông qua danh sách nhân sự giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030. Căn cứ danh sách nhân sự được giới thiệu tại Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường, các cán bộ chủ chốt thực hiện nội dung bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, Đảng ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đại biểu tại Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng và Hội nghị Tập thể lãnh đạo về công tác quy hoạch Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phòng CTCT-HSSVTags:


Bài viết khác