Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình ETEP

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (tên tiếng Anh: Enhancing Teacher Education Program), viết tắt là Chương trình ETEP.

Tham dự Hội nghị, có TS Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc BQL ETEP TW; TS Nguyễn Hồng Đào - Trưởng phòng Phát triển Nhà giáo và CBQL, Cục Nhà giáo và CBQLGD; Đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Quân đội Viettel; Lãnh đạo các trường ĐHSP chủ chốt và Học viện Quản lý Giáo dục; Lãnh đạo 07 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái; đại diện giáo viên phổ thông cốt cán;

Về phía Trường ĐHSP Hà Nội 2 có PGS, TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Các thầy cô trong BGH, BQL ETEP, Tổ giám sát ETEP trường; Trưởng các đơn vị; GVSP chủ chốt, GVQLGD chủ chốt.

PGS, TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhận định: “Việc Nhà trường được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ trong khuôn khổ chương trình ETEP đã thúc đẩy và tạo cơ hội phát triển theo chiều sâu ở nhiều lĩnh vực. Qua đó, năng lực tổng thể của Trường ĐHSP Hà Nội 2 được nâng cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên sư phạm được cải thiện một cách đặc biệt; các chương trình đào tạo giáo viên được cập nhật, phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin được tăng cường đáng kể, bước đầu đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số của Nhà trường trong bối cảnh mới.

Qua các đợt tập huấn bồi dưỡng trong khuôn khổ Chương trình ETEP, đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường ĐHSP Hà Nội 2 và giáo viên phổ thông cốt cán các địa phương đã đóng góp một phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình, sách giáo khoa mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Nhìn lại chặng đường 5 năm của Chương trình ETEP vừa để thấy được những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm cần thiết, đồng thời cũng là cách để mở ra những cơ hội, vận hội phát triển mới trong giai đoạn sắp tới và trong tương lai.”

TS Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc BQL ETEP Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc BQL ETEP TW đánh giá cao sự chủ động và  nỗ lực của Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong việc sử dụng các hướng dẫn của Chương trình ETEP và Bộ chỉ số TEIDI để phát triển năng lực nhà trường toàn diện: Tầm nhìn chiến lược, quản lý và đảm bảo chất lượng, Phát triển Chương trình đào tạo, Nghiên cứu, phát triển và đổi mới, Quan hệ đối ngoại trong nước, quốc tế, Môi trường sư phạm và các nguồn lực, Hỗ trợ dạy học, Hỗ trợ học tập.

Trường ĐHSP Hà Nội 2 rất nỗ lực hỗ trợ các Sở GD&ĐT triển khai đánh giá theo chuẩn trên hệ thống TEMIS đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy trình đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn. Hỗ trợ 7 Sở GD&ĐT triển khai đánh giá theo chuẩn trên hệ thống TEMIS. Kết quả năm 2021, có 7/7 Sở công bố báo cáo TEMIS. Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã lựa chọn, cử Giảng viên sư phạm chủ chốt đủ năng lực, đáp ứng đúng tiêu chí lựa chọn của Bộ GD&ĐT. Trường đã thực hiện tốt việc cử đại diện Giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia nghiêm túc các đợt tập huấn do Ban quản lý ETEP TW tổ chức. Đồng thời, tích cực, chủ động tổ chức tập huấn cấp trường cho 100% giảng viên sư phạm chủ chốt của trường tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và hỗ trợ đội ngũ cốt cán hỗ GVPT đại trà thuộc Chương trình ETEP.

Đặc biệt, trong quá trình tham gia Chương trình ETEP, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao Bồi dưỡng giáo viên phổ thông và hỗ trợ bồi dưỡng GVPT đại trà trong Thỏa thuận thực hiện Chương trình (PA).

TS Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm, thành viên BQL ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 báo cáo tại Hội nghị

Tiếp theo, TS Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm, thành viên BQL ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 báo cáo tổng kết Chương trình ETEP. Trong đó tập trung đánh giá 4 nhóm kết quả: Tăng cường năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội 2; Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên; Kết quả bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán; Các giáo viên phổ thông truy cập các chương trình bồi dưỡng thường xuyên và học liệu qua hệ thống LMS.

Nhà giáo Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị

Đại diện cho 07 Sở Giáo dục và Đào tạo do Trưởng ĐHSP Hà Nội 2 phụ trách trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Nhà giáo Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cho biết: Qua 3 năm thực hiện việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên theo chương trình ETEP, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc bồi dưỡng các modun. Chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục được nâng cao, đặc biệt là trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chúng tôi, những giáo viên phổ thông được thụ hưởng rất lớn từ Chương trình ETEP với sự bồi dưỡng của các giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội 2, đồng hành của Viettel, những chỉ đạo của BQL Chương trình ETEP TW cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Đại diện cho các giáo viên phổ thông cốt cán, Nhà giáo Nguyễn Thị Hải - tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thông qua Chương trình ETEP, các giáo viên phổ thông hiểu rõ về Chương trình GDPT 2018, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, hình thành được cộng đồng học tập, giúp giáo viên học tập liên tục, thường xuyên, tại chỗ. Đồng thời đánh giá cao đội ngũ Giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường ĐHSP Hà Nội 2 về năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy và tâm huyết nghề nghiệp.

TS Nguyễn Văn Dũng - Đại diện cho các Giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội 2 phát biểu tại Hội nghị

TS Nguyễn Văn Dũng - Đại diện cho các Giảng viên sư phạm chủ chốt chia sẻ, khi tham gia Chương trình ETEP, chúng tôi được nâng cao năng lực tìm hiểu, triển khai, hiểu sâu sắc Chương trình GDPT; nâng cao năng lực phát triển chương trình đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ; phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá được cải thiện và đổi mới; năng lực NCKH trong đó có NCKH giáo dục được nâng cao, tạo ra sản phẩm khoa học giá trị; đội ngũ GVSPCC có sự kết nối, chia sẻ, đồng hành với giáo viên phổ thông; kết nối giữa các GVSPCC trong cả nước tạo cùng phát triển chuyên môn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã đưa ra những kiến nghị:
- Đối với Ngân hàng Thế giới: Công nhận kết quả bồi dưỡng cho các GVCC bổ sung và tiếp tục việc tăng cường năng lực các trường ĐHSP ở các dự án tiếp theo;
- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành các văn bản nhằm kế tục và đồng bộ các nội dung của Chương trình ETEP và xây dựng nền tảng LMS dùng chung để hỗ trợ công tác bồi dưỡng thường xuyên;
- Đối với BQL ETEP: Tiếp tục hỗ trợ các trường ĐHSP trong công tác kiểm đếm;
- Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục hỗ trợ các trường ĐHSP trong công tác kiểm đếm và phối hợp với Trường ĐHSP Hà Nội 2 phằm phát triển công tác bồi dưỡng thường xuyên cho GVPT;
- Đối với các trường ĐHSP/HV Quản lý GD: Tiếp tục xây dựng cộng đồng sư phạm.

Có thế nói, Chương  trình ETEP đã tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa giảng viên sư phạm và giáo viên phổ thông, mang lại những giá trị tích cực giúp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Việt Nam.

Phòng CTCT-HSSVTags:


Bài viết khác