Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Ba công khai năm học 2017-2018

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1.1. Cam kết chất lượng giáo dục
1.1.1. Đại học
1.1.2. Thạc sĩ
1.1.3. Tiến sĩ
1.2. Chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
2.1. Cơ sở vật chất
2.2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên
2.3. Sơ lược lý lịch của giảng viên

3. Công khai thu chi tài chính
Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cả khóa học

Tác giả bài viết: Phạm Đức HiếuTags:


Bài viết khác